Half legs & knees                                      £15

Bikini Line                                                £16

Bikini Line (hot wax)                                £16

Brazilian (hot wax)                                  £28

Underarm (hot wax)                                £12      

Lip or Chin (wax or treading)                  £6.5

Lip & Chin (wax or treading)                   £10

Eyebrows (wax or treading)                    £10